Icelandic waterfalls #1

Dear Friends: I know, it has been a while…Today I would like to start sharing with you some of the photographs I took in a recent trip to Iceland. These three were taken at the stunning Seljalandsfoss waterfall. Hope you enjoy them.

-Teresa.


2 thoughts on “Icelandic waterfalls #1”

    1. oi si! Pensa que em van explicar que va ésser costum entre els víkings i encara ho és entre els islandesos situar-se a sota d’un salt d’aigua com aquests, ben a prop de la caiguda de l’aigua, i mirar cap a dalt amb els braços oberts amb la finalitat de recarregar energia i força. Tinc una foto que properament t’ho mostrarà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s